Καρτέλα προϊόντος

1101100031


PURSHADEPURSHADE
Calcium carbonate 62,5%
υγρό
Δοχείο 10 λίτρων (ανά 2)

Καλλιέργειες: .

ετικέτα 0514 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΑνακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»