Καρτέλα προϊόντος

110040029


GRANUFLO 80 WGthiram
Eναιωρη΅ατοποιήσι΅οι κόκκοι

Καλλιέργειες: Αμπέλι, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Μαρούλι υπαίθρου, Μηλιά, Ροδακινιά, Φράουλα υπαίθρου, Φράουλα θερμοκηπίου

έγκριση τροποποίηση ανάκληση έγκρισης δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»