Καρτέλα προϊόντος

1100300033


HELICOVEX SCHelicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Φιάλη 200 κ.εκ. (ανά 20)

περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Καλλιέργειες: Αγγούρι υπαίθρου, Αρακάς, Καρπούζια υπαίθρου, Κολοκύθι υπαίθρου, Μαρούλι, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Τομάτα υπαίθρου, Φασολάκι

ετικέτα 042018 έγκριση τροποποίηση τροποποίηση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017 Ενημερωτικό έντυποΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»