Καρτέλα προϊόντος

1100300054


MADEX SCΣυμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Cydia pomonella granulovirus (CpGV) isolate
V15 (DSMZ No. GV-0013)


Φιάλη 100 κ.εκ.περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Καρυδιά, Κυδωνιά, Μηλιά

ετικέτα 042018 έγκριση τροποποίηση Φυλλάδιο Μadex Τop μηλοειδή καρυδιά 2.2019 δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»