Καρτέλα προϊόντος

1100300044


SURROUND WP CROP PROTECTANTkaolin
βρέξιμη σκόνη
Σάκκος 2 κιλών (ανά 6)
Σάκος 12,5 κιλών (ανά 6)


Καλλιέργειες: Αμπέλι, Αχλαδιά, Ελιά

ετικέτα 102017 έγκριση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείας Το λευκό φιλμ που προστατεύειΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»