Καρτέλα προϊόντος

1100300044


SURROUND WP CROP PROTECTANTkaolin
βρέξιμη σκόνη
Σάκκος 2 κιλών (ανά 6)
Σάκος 12,5 κιλών


Καλλιέργειες: Αμπέλι, Αχλαδιά, Ελιά

ετικέτα 102017 έγκριση τροποποίηση τροποποίηση τροποποίηση Φυλλάδιο Surround_Crop_Protectant_αχλαδιά_2.2019 Φυλλάδιο Surround Crop Protectant ελιά 3.2019 δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»