Καρτέλα προϊόντος

1100300039


VOLUR 2,5WGlambda-cyhalothrin 2,5%
εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Βάζο 100 γρ (ανά 30)
Βάζο 200 γρ (ανά 30)
Βάζο 400 γρ (ανά 15)
Φάκελος 40γρ (ανά 30)

περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Καλλιέργειες: Αγγούρι υπαίθρου, Αγγούρι θερμοκηπίου, Αμπέλι, Αχλαδιά, Βαμβάκι, Ελιά, Κολοκύθι υπαίθρου, Λάχανο θερμοκηπίου, Μελιτζάνα υπαίθρου, Μηλιά, Νεκταρινιά, Πατάτα, Ροδακινιά, Τομάτα υπαίθρου, Τομάτα θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου, Κολοκύθι θερμοκηπίου, Φοινικοειδή

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½: Σκαθάρι Φοίνικα

ετικέτα 112018 έγκριση τροποποίηση τροποποίηση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»