Καρτέλα προϊόντος

1100300037


CAMIX 560 SΕmesotrione+s-metolachlor
εναιώρημα γαλάκτωμα
       
Φιάλη  1 λίτρου  (ανά 12) 
Δοχείο  5  λίτρων  (ανά 4)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Καλλιέργειες: Αραβόσιτος, .

έγκριση τροποποίηση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»